Alcyon

Mijn naam hou ik vooralsnog voor mezelf… Niet dat ik me nog veel illusies maak over privacy op het internet, maar té gemakkelijk moet je het nu ook weer niet maken.

Ondertussen zijn er al een aantal jaren verstreken sinds ik afgestudeerd ben als bio-ingenieur aan de universiteit van Leuven. Zolang je studeert, wil je hen niet geloven als je ouders zeggen dat dat de schoonste jaren van uw leven zijn. Achteraf gezien echter… Af en toe kijken we nog eens met weemoed terug op het studentenleven. Ook al bestaat er zoiets als examens en de daarmee gepaard gaande stress, toch heb je een zekere vrijheid die je als werkende manspersoon toch wat kwijtgeraakt bent.

Er zijn nog méér jaren voorbij gegaan sedert de eerste bijeenkomst van ons amateur-coverbandje. De bezetting is in die jaren wel eens veranderd, maar de harde kern is er nog steeds. Bezoek maar eens de homepage van de groep, klik op de agenda en kom naar een optreden als je je oren eens wil laten uitblazen.

Ten slotte – en meer wil ik over mijn privé-leven niet kwijt – laat ik u nog weten dat ik getrouwd ben met mijn vrouw, en dat we samen alle moeite van de wereld doen om onze twee kindjes een goede opvoeding te geven.

Mensen wier commentaar wordt beschouwd als zijnde spam terwijl dat niet zo zou zijn, kunnen mij verwittigen op het onderstaande mailadres (mocht ik het ondertussen zelf al niet rechtgezet hebben).

e-mail