Rechters

Na Jozua volgt Rechters. Nog 67 boeken te gaan!

Het boek Rechters gaat over de Israëlieten in de 12de tot 10de eeuw voor Christus. Elke stam was min of meer onafhankelijk, zonder dat ze over een geregeld leger beschikten. De band tussen de stammen was religieus. Ingeval van verdrukking door buurvolkeren, werd de leiding van de verdediging toevertrouwd aan gelegenheidsleiders. Dat zijn de ‘rechters’. Wellicht het bekendste verhaal is dat van Samson (of Simson) en Delilah…

Na de dood van Jozua nemen de Israëlieten verder het land van de Kanaänieten en andere volkeren in. Zo veroveren ze onder andere Hebron en Jeruzalem. Niet elk volk kon worden verdreven. Zo kon onder andere Gaza niet ingenomen worden en konden de Jebusieten niet uit Jeruzalem verdreven worden. De volkeren die bleven, werden tot herendienst verplicht.

Jahwe had met het verbond dat hij met Mozes had gesloten, de Israëlieten echter opgelegd om geen verbonden te sluiten met de overwonnen volkeren en hun altaren omver te gooien. De Israëlieten woonden op den duur echter tussen de andere volkeren en huwden onderling. Toen ontstak de toorn van Jahwe en hij leverde de Israëlieten over aan plunderaars. Als de nood het hoogst was, liet Jahwe echter rechters optreden, die hij bijstond, om de Israëlieten weer op het juiste pad te krijgen. Maar nauwelijks was de rechter gestorven, of ze vervielen weer tot zonden. Jahwe liet daarom de Kanaänieten, de Filistijnen,… blijven om de Israëlieten op de proef te stellen.

De eerste van de rechters was Otniël, die ten oorlog trok tegen Kusan-Risataïm, de koning van Edom. Veertig jaar lang werd het land met rust gelaten. Toen stierf Otniël en de Israëlieten deden weer wat Jahwe mishaagde. Jahwe gaf vervolgens aan de koning van Moab, die de Ammonieten en Amalekieten op zijn hand kreeg, macht over Israël. Ehud, de volgende rechter, doodde de koning met een list en trok vervolgens ten strijde. Tachtig jaar lang werd het land met rust gelaten. Daarna kwam Samgar, die zeshonderd Filistijnen doodde met een osseprikkel. De profetes Debora en Barak versloegen Jabin, de koning van Kanaän.

Gideon was de volgende die door Jahwe werd geroepen. Israël was aan de Midjanieten overgeleverd. Hij vernielde het altaar van Baäl en trok op met 32.000 mannen. Jahwe vond echter dat het leger te groot was; Israël zou wel eens kunnen denken dat ze de overwinning aan hun eigen kracht te danken hadden, in plaats van aan Jahwe. Daarom liet hij Gideon de mannen die bang waren, wegzenden. Tweeëntwintigduizend man vertrok en nog tienduizend bleven over. Jahwe vond hen nog te talrijk. Gideon ging met hen naar het water, en Jahwe liet degenen die zich op de knieën lieten zakken om te drinken, naar huis gaan. Enkel degenen die het water met de hand opslurpten, bleven. Dat waren er nog 300. Deze gingen ’s nachts rond het kamp van de Midjanieten staan, elk met een bazuin en een lege kruik met een toorts erin in de hand. In het midden van de nacht, bij het aflossen van de wacht, blies Gideon op de bazuin en sloeg zijn kruik stuk, waarna al zijn mannen hetzelfde deden. Ze bleven op hun plaatsen staan, terwijl in het kamp paniek uitbrak en de Midjanieten vluchtten. Gideon zond boden naar de Efraïmieten in de bergen, die de vluchtende Midjanieten moesten tegenhouden. Zo werden de Midjanieten verslagen. Zodra Gideon gestorven was, liepen de Israëlieten weer achter de Baäls aan en vergaten Jahwe.

Abimelek, een van de zeventig zonen van Gideon, vermoordde zijn broers, behalve de jongste die zich verborgen had gehouden, en liet zich tot koning kronen. Hij werd gedood toen een vrouw een molensteen op zijn hoofd gooide bij de belegering van een stad.

De volgende rechters waren Tola en Jaïr. Daarna kwam Jefta die het opnam tegen de Ammonieten. Jefta legde de gelofte af, dat als hij de Ammonieten kon overwinnen en behouden terugkeren, hij de eerste die uit de deur van zijn huis naar hem toekomt als brandoffer aan Jahwe zou opdragen. Helaas was dat zijn dochter en enig kind. Zij vroeg als gunst dat ze twee maanden in de bergen mocht rouwen met haar vriendinnen omdat ze als maagd moest sterven.

Na hem werd Ibsan uit Betlehem rechter. Elon en Abdon volgden.

Toen de Israëlieten opnieuw deden wat Jahwe mishaagde, leverde Hij hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. De engel van Jahwe verscheen toen aan de vrouw van Manoach, die onvruchtbaar was. De engel zei haar dat ze geen alcohol mocht drinken en niets eten dat onrein was. Verder mocht geen scheermes het hoofd van haar zoon aanraken. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson.

Simson zag een Filistijns meisje dat hem beviel en wou met haar trouwen. Jahwe had er de hand in; Hij zocht een gelegenheid om iets tegen de Filistijnen te doen. Na de kennismaking kreeg Simson dertig metgezellen toegewezen om hem te vergezellen. Simson gaf hen een raadsel op; als ze het antwoord niet kenden, waren ze hem 30 stel onder- en bovenkleren verschuldigd. Ze vonden het raadsel niet en bedreigden zijn vrouw om het antwoord te weten te komen. Uiteindelijk vertelde Simson het aan zijn vrouw, die het doorgaf aan haar landgenoten. Simson begreep dat hij verraden was, sloeg in Askelon 30 mannen dood en gaf hun kleren aan degenen die hem de oplossing van het raadsel gegeven hadden. Woedend ging hij terug naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd gegeven aan een van de metgezellen.

Enige tijd daarna ging Simson zijn vrouw bezoeken, maar haar vader liet hem niet binnen. Daarop ving Simson 300 vossen, bond hen twee aan twee aan elkaar en stak toortsen in de staarten. Hij liet ze los in de korenvelden en wijngaarden van de Filistijnen, die zo in brand kwamen te staan. De Filistijnen verbrandden als wraak de vrouw en haar vader. Simson op zijn beurt richtte ook een slachting aan, waarna hij heenging en een onderkomen vond in een rotskloof.

De Judeeërs, bang van de Filistijnen, kwamen Simson halen om hem uit te leveren. Hij gaf zich over op voorwaarde dat ze hem niet doodden. Bij de overdracht aan de Filistijnen, greep de geest van Jahwe hem aan en hij verbrak zijn boeien. Toevallig lag daar een kinnebak van een ezel. Hij greep het en sloeg er duizend man mee dood.

Een tijd later werd hij verliefd op Delila. De vorsten van de Filistijnen gingen naar haar toe en beloofden haar veel zilver als ze het geheim van zijn kracht te weten kon komen. Hij vertelde haar dat hij machteloos was als men hem bond met zeven verse pezen. De vorsten van de Filistijnen bezorgden haar zeven verse pezen en zij bond hem daarmee, terwijl enkele mannen zich verborgen hielden in het huis.  Maar Simson rukte de touwen stuk. Zo hield hij haar nog twee keer voor de gek. Zij bleef echter aandringen tot hij het niet meer kon harden en haar eerlijk vertelde dat zijn kracht in zijn haar lag, dat nog nooit was afgeschoren. Toen hij op haar schoot in slaap gevallen was, schoren de Filistijnen zijn zeven vlechten af. Hij werd wakker, maar was machteloos. Ze grepen hem en staken hem de ogen uit. In de gevangenis in Gaza moest hij de molen draaien. Tijdens zijn gevangenschap groeide zijn haar weer aan. Toen de Filistijnen eens feest vierden, lieten ze hem halen om voor hen op te treden. Toen ze hem tussen de zuilen van de tempel zetten, waarin alle vorsten en nog drieduizend Filistijnen bijeengekomen waren, zei hij: “Laat mij los; ik houd mij wel vast aan de zuilen waarop de tempel rust.” Toen riep hij Jahwe aan, om hem nog één keer zijn kracht terug te geven zodat hij zijn ogen kon wreken. Hij duwde uit alle macht tegen de zuilen en de tempel stortte in, bovenop zichzelf, de vorsten van de Filistijnen en al het volk dat daar bijeen was.

Het boek eindigt met het verhaal van een schanddaad op het gebied van de Benjaminieten, die daarom door de andere stammen van Israël bijna volledig uitgeroeid worden. Toen kregen ze medelijden. Opdat er geen stam van Israël zou verdwijnen kregen de overlevenden vrouwen en mochten ze hun steden opnieuw opbouwen.

 

Advertenties

4 thoughts on “Rechters

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s