Numeri

Na Leviticus ben ik aanbeland bij Numeri. De Joden zitten nog steeds in de Sinaïwoestijn na hun uittocht uit Egypte. De stammen worden geteld; ze waren met 603.550, de Levieten niet meegeteld. De stam van Levi werd namelijk in dienst gesteld van Aäron, de priester en broer van Mozes.

Verder staan er opnieuw een aantal voorschriften in het boek, zoals de reinheidswet en het nazireaat. Wanneer een man of vrouw iets bijzonders wil verrichten en aan Jahwe de belofte van nazireaat doet, mag hij of zij gedurende die tijd niets eten of drinken wat van de wijnstok komt en mag hij zijn haar niet laten knippen.

Een aantal keren komen de Israëlieten in opstand tegen Mozes en Jahwe. Elke keer breekt er dan als straf een plaag uit waarbij duizenden omkomen. Zo wordt er eens een groep verkenners uitgestuurd om het land Kanaän te verkennen. Na veertig dagen komen ze terug, maar ze brengen slecht nieuws… Volgens hen is het land bevolkt door reuzen, waar ze nooit tegenop zullen kunnen. Op het ogenblik dat het muitende volk Mozes, Aäron en twee van de verkenners die vertrouwen bleven hebben in Jahwe, wilden stenigen, komt Jahwe tussenbeide. Jahwe verliest zijn geduld met het trouweloze volk, maar op voorspraak van Mozes worden ze toch niet vernietigd. Jahwe vervloekt hen echter wel op de volgende manier: voor elke dag van de verkenning zullen ze één jaar in de woestijn rondzwerven, veertig jaar in totaal dus, en van alle mannen boven de twintig zal er niet één het beloofde land binnengaan, behalve de twee verkenners en hun volk dat trouw gebleven was. Het zullen de kleine kinderen van het volk zijn, die het beloofde land zullen in bezit nemen.

In dit boek komt ook het verhaal voor van Mozes en de rots. Toen het volk eens geen water meer had, begonnen ze voor de zoveelste keer te morren en Mozes te verwijten. Jahwe zegt tegen Mozes dat hij met zijn staf op de rotsen moet slaan, waarna er water uit stroomt. Omdat Mozes echter de heiligheid van Jahwe niet hooggehouden had, zal Mozes de gemeenschap niet binnenleiden in het beloofde land… Aäron sterft wat later. Verderop in het boek komt dit terug, en wordt Jozua aangesteld als opvolger van Mozes.

Er worden ook nog een paar veldslagen uit de doeken gedaan, waarbij de Israëlieten hun tegenstanders verslaan en hun afgodenbeelden vernietigen.

Twee hoofdstukken worden gewijd aan de offers en de feestdagen (onder andere paasfeest, loofhuttenfeest en dag van de verzoening).

In drie andere hoofdstukken worden Kanaän en het Overjordaanse verdeeld onder de stammen. Er wordt ook bepaald dat tussen de stammen onderling niet mag worden gehuwd, zodat het gebied van een stam niet in bezit komt van een andere stam. Er worden ook zes Levietensteden opgericht, waarbinnen iemand die onvrijwillige doodslag heeft gepleegd, asiel kan krijgen. Dit geldt ook voor vreemdelingen. Bij moord moet de moordenaar ter dood veroordeeld worden en dit moet gebeuren door de bloedwreker. Bij doodslag zonder opzet of door een ongeluk echter, kan de gemeenschap de doder naar een levietenstad brengen. De asielzoeker moet binnen de stad blijven tot de hogepriester overlijdt; daarna kan hij terugkeren naar zijn bezit. Verlaat hij de stad voor die tijd, dan treft de bloedwreker geen schuld als hij de doder toch neerslaat. De veroorzaker van de onvrijwillige doodslag kan ten slotte niet losgekocht worden.

Advertenties

2 thoughts on “Numeri

  1. >> Biraskerbe:
    Moest hij leesbaarder zijn, dan misschien ja. Heb ooit al eens een poging gedaan om te kijken wat de Koran zegt over Jezus (Isa Ben Marjam), maar ik vrees dat de Koran lezen niet voor mij is weggelegd.
    Als je die regeltjes – soms erg gedetailleerd – leest, lijken ze mij wel vrij rechtvaardig, iedereen gelijk voor de wet. Alleen de vrouwen niet natuurlijk, maar dat zal wel aan de tijdsgeest gelegen hebben. Ik vraag mij verder ook af, in hoeverre de joden vandaag die regels nog toepassen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s