Genesis – Jakob en Jozef

De vorige keer ben ik gestopt bij de dood van Abraham. Zijn zoon Isaak en diens vrouw Rebekka krijgen een tweeling, Esau en Jakob. Toen Esau eens uitgeput van een van zijn tochten terugkwam, vroeg hij Jakob om een bord eten. Jakob vroeg hem echter om zijn eerstgeboorterecht, want Esau was eerder geboren dan Jakob. Esau zei dat dat hem niets kon schelen, als hij maar eten kreeg, waarop Jakob hem brood en linzenbrij gaf.

Later, toen Isaak oud en blind geworden was, gaf hij Esau de opdracht te gaan jagen en hem een maaltijd klaar te maken, zodat hij genoeg kracht zou hebben om hem zijn zegen te geven. Rebekka had alles gehoord en liet Jakob snel wat malse geitjes halen. Ze liet hem kleren van Esau aantrekken, met over zijn handen en hals de velletjes van de geiten, want Esau was ruigbehaard en Jakob niet. Zo deed Jakob zich voor als zijn broer en bedroog Isaak, die aan de geur van de kleren en na Jakob betast te hebben, dacht dat hij Esau voor zich had. Na de maaltijd zegende hij Jakob. Toen Esau terugkwam, kwam het bedrog uit, maar de zegen was gegeven. Na zijn eerstgeboorterecht had Jakob aan Esau ook zijn zegen ontfutseld. Esau smeedde daarom moorddadige plannen, maar Rebekka liet Isaak Jakob wegsturen naar Kanaän, op zoek naar een vrouw.

Jakob komt terecht bij Laban en wordt verliefd op diens jongste dochter, Rachel. Hij mocht met haar trouwen als hij zeven jaar voor Laban werkte. Na de zeven jaren werd een feestmaal ingericht, maar Laban bracht zijn oudste dochter Lea bij Jakob, die de verwisseling pas na de huwelijksnacht opmerkte. De bruid bleef namelijk gesluierd tot na de eerste betrekkingen. Jakob maakte van zijn oren, tot Laban hem ook Rachel als bruid gaf na de bruiloftsweek, op voorwaarde dat hij nog eens zeven jaren voor hem werkte. Lea schonk Jakob vier zonen, maar Rachel bleef onvruchtbaar. Daarom gaf Rachel haar slavin aan Jakob, met wie hij twee zonen kreeg. Op haar beurt werd Lea jaloers en schonk haar slavin aan Jakob, met wie hij eveneens twee zonen had. Nadien werd Lea opnieuw zwanger en kreeg nog twee zonen en een dochter. Uiteindelijk dacht God aan Rachel, en zij bracht een zoon ter wereld die Jozef genoemd werd.

Na twintig jaar wou Jakob weer terugkeren naar zijn land. Met een paar lepe truken kon hij uiteindelijk wegkomen als een rijk man. Onderweg zond hij boden naar Esau om zeker te zijn van een vriendelijke ontvangst, maar Esau toog op weg met 400 man. ’s Nachts worstelde Jakob met een man tot de dageraad. Hij liet de man pas gaan nadat die Jakob zijn zegen had gegeven. Vanaf dat moment kreeg Jakob de naam Israël.

Met Esau verzoende Jakob zich uiteindelijk. Hij moest echter verder trekken, nadat twee van zijn zonen op arglistige wijze alle mannen van een stad uitmoordden nadat de zoon van de vorst van dat land hun zuster had onteerd. Onderweg schonk Rachel hem nog één zoon, Benjamin, maar zij stierf daarbij.

Na het overlijden van Isaak vestigde Jakob zich in Kanaän. Zijn oogappel was Jozef, die daardoor echter niet geliefd was bij zijn broers, zeker niet nadat Jozef dromen kreeg waarin ieder voor hem moest buigen. Toen de gelegenheid zich voordeed, gooiden ze Jozef in een put. Later verkochten ze hem aan een karavaan die naar Egypte trok. Aan Jakob gaven ze zijn verscheurde en bebloede kleren zodat Jakob dacht dat Jozef dood was.

Jozef werd in Egypte verkocht aan Potifar, een hoveling van de farao. Jozef kwam bij hem in de gunst en kreeg het toezicht over het huis en de goederen. De vrouw van Potifar wou Jozef bij haar in bed krijgen, maar toen hij weigerde, vertelde ze aan Potifar dat Jozef haar wou verkrachten. Jozef kwam daardoor in de gevangenis terecht.

Na een paar jaar kon hij uit de gevangenis komen dank zij zijn kennis van dromen. Farao had immers een paar dromen die niemand hem kon uitleggen. In de eerste droom zag hij zeven mooie koeien uit de Nijl komen en beginnen grazen. Daarna kwamen er zeven magere, lelijke koeien uit de Nijl die de andere opaten. In zijn andere droom zag hij uit één halm zeven volle aren opschieten. Daarna schoten zeven spichtige aren op die de andere aren opslokten. Jozef verklaarde de droom als volgt: Egypte ging zeven vette jaren tegemoet, maar daarna kwam zeven magere jaren, jaren van hongersnood. Hij raadde de farao aan om tijdens de jaren van overvloed veel graan op te slaan om de magere jaren door te komen. Farao was ingenomen met dat plan en stelde Jozef aan als onderkoning, zodat hij dat plan kon uitvoeren.

In die hoedanigheid kwamen tijdens de jaren van hongersnood zijn broers naar Egypte om graan te kopen. Zij herkenden hem echter niet. Na wat verwikkelingen mochten de broers Jakob, die natuurlijk verheugd was dat Jozef nog leefde, naar Egypte halen. In de jaren van hongersnood kon Jozef nog meer rijkdom verzamelen, omdat iedereen bij hem eten moest komen kopen. Hij stelde zaaigoed ter beschikking en vaardigde ook een wet uit dat een vijfde van de opbrengst van het land voor de farao bestemd was. Net voor Jakob sterft, zegent hij nog al zijn zonen, die de stamvaders worden van de twaalf stammen van Israël. Later sterft ook Jozef in Egypte.

De dood van Jozef vormt de overgang naar het boek Exodus.

Advertenties

5 thoughts on “Genesis – Jakob en Jozef

  1. neen neen, mij niet onderschatten he. ik bedoel wel degelijk die jozef die dromen uitlegde (was trouwens altijd een van mijn favoriete bijbelse figuren; volgens mij had die trouwens ook iets met de vrouw van de farao, maargoed dat doet nu niet ter zake). maar ik dacht altijd dat de vader van jozef een onaantastbaar goed man was. maar blijkt nu dat dat diezelfde jakob is die de smerige truuk met de geitenvellen uithaalde. die link kende ik niet.

  2. Ja bedankt voor het weder vertellen van dit verhaal gezien ik zelf sporadisch geheugen verlies lijk te hebben het verhaal over jakob heeft wederom van alles recht gezet met betrekking tot mijn bedenkingen over jakob wat ik wel van belang vind….

    Met vriendelijke groet Xander Hermsen 😉

    Wees gegroet hihi

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s